Reiseliv / Bedrift
LightWeb
LightWEB

Bedrifter, reiseliv 1    Bedrifter, reiseliv2       Oppvekst, kirke, kultur    Tjenesteyting øvrig       Lag og foreninger   

 
 Lønset Samfunnshus SA
 Bestilling av lokale henvendelse til:

Lønset Handel tlf. 72 42 43 29

Odd Inge Sliper mobil 90 56 43 87

Bestilling av lokale og henting av nøkkel skal i størst mulig grad foretas i åpningstiden for butikken.
åpningstider for Lønset Handel:

Mandag - Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 19.00
Lørdag 09.00 - 15.00
 Årsmøte

Lønset Samfunnshus

Onsdag 04.04. 2018 kl. 19.30 på Samfunnshuset
 Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
4. Godtgjørelse til kasserer og ”nøkkelholder”.
5. Valg

a. Styremedlemmer for 4 år.
På valg: Arne Wiberg, Anne Marie Nerhoel, Jon Ivar Breen

b. Varamedlemmer for 2 år.
På valg: 1. Elisabeth Uv 2. Olav Strand 3. Tor Bøe

c. Leder for 2 år.
På valg: Ola O. Vindal

d. Kasserer for 2 år.
På valg: Grete Gravaune.

e. Revisorer for 2 år.
På valg: Marit Hoel, Arnt Vasli

f. Valgnemnd:
På valg for 4 år: Elin Storli og Jorunn Løkkhaug

Medlem ikke på valg: Gro Aalbu
g. Leder valgnemnd:

På valg for 2 år: Gro Aalbu

6. Oppdatering av andelsprotokoll

For styret
Ola O. Vindal
leder

 Årsmelding

Lønset Samfunnshus SA 2016-2017

Årsmøte ble holdt den 28.04.2016. 4 andelseiere møtte.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble reviderte vedtekter enstemmig godkjent.

 

Styret har i perioden bestått av:

N.leder:Torbjørn Horvli (valgt 2016) Leder: Ola O.Vindal (valgt 2016)

Styrem: Arne Wiberg (valgt 2014) Styrem: Jon Ivar Breen (valgt 2014)

Styrem: Anne Marie Nerhoel (valgt 2014) Komr: Mette M. Lønseth (valgt 2015)

Kasserer: Grete Gravaune

Det er i perioden holdt 2 styremøter, og behandlet 12 saker.  
 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drifta av samfunnshuset har i perioden foregått etter samme prinsipp som tidligere år.

Målet for drifta er å leie ut huset til lavest mulig pris til våre kunder. Styrets strategi er at leieinntektene dekker ordinære driftsutgifter, og at restaurering, fornying av utstyr og inventar forsøkes finansiert på annen måte.

Lønset Handel v/ Odd Inge Sliper har arbeidet med å ta imot bestilling av huset og utlån av nøkkel. Kristin Stølan er ansatt som renholder, i tillegg tar hun seg av en rekke mindre arbeidsoppgaver som er nødvendig for at huset skal fungere. Grete Gravaune tar seg av alt arbeid som har med regnskap å gjøre. Det er disse tre i samarbeid, som utfører den daglige driften av samfunnshuset.

Nytt lydanlegg innkjøpt og montert. Dette skal nå være brukervennlig og enkelt å benytte. Anlegget kostet kr 44 500 og ble finansiert med betydelig støtte fra skolen og Lønset helselag.

Som beskrevet i tidligere årsmelding er foretaket pålagt ved lov å endre organisasjonsform. Reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøte 28.04.16. Vedtekter og andre dokumenter ble sendt Brønnøysundregistrene for godkjenning med navneendring til Lønset Samfunnshus SA. Etter noen runder frem og tilbake ble foretaket godkjent med firmaattest datert 07.02.2017.


 

50 ÅRS MARKERING

Samfunnshuset er 50 år i 2019. Styret er i startfasen med jubileumsmarkering. Harald Jære er kommet langt i arbeidet med skriving av jubileumsberetning. Med andre ord historien om huset fra første møte i1962 til 2019. I denne forbindelse er det av stor interesse å få tak i bilder som har tilknytning til Samfunnshuset, gamle/ nye alt er av interesse. Fint om du tar kontakt dersom du finner bilder.


GAVER

Lønset Helselag kr 20.000 til innkjøp av nytt lydanlegg.

Nattergalen kr 4.000

Slektsstevne Jære kr 1.776

Lønset Gammeldansforening kr 20.293 opphør

Oppdalsbanken kr 5.000

Jorg og Jon Aalbu basshøytaler

 

(2018)

Vårvon ungdomslag kr 22.600 opphør

Minnegave i anledning Rolf Nerhol s bortgang kr.13.500

 

  UTLEIE AV LØNSET SAMFUNNSHUS 2010 -2015
 
Ola O. Vindal Anne Marie Nerhoel Arne Wiberg
Torbjørn Horvli Mette M. Lønseth Jon Ivar Breen Priser for utleie:

1. Leie av storsal med kjøkken Kr. 1200,-

2. Leie til dansefest med kjøkken Kr. 4000,-
(tillegg kr 10,- pr billett over 100 solgte)

3. Leie til bryllup med peisestue Kr. 4000,-

4. Leie av storsal, uten kjøkken, lokale aktiviteter i kretsen Kr. 450,-

5. Leie av peisestue m/kaffetrakter Kr. 500,-

6. Leie av peisestue m/kjøkken Kr. 1200,-

7. Leie av peisestue i tillegg til storsal Kr. 450,-

8. Leie av kjøkken Kr. 450.-

9. Leie av storsal, m/kjøkken til barnebursdag til og med 12 år Kr. 550.-
Annen utleie etter nærmere avtale

Prisene gjelder fra 01.01.18

Alle priser inkluderer avgift til Oppdal KommuneSamfunnshuset eies og drives av innbyggerne på Lønset og har 206 andelseiere.

Leder: Ola O. Vindal Tlf. 72 42 43 08 / 90 20 67 24
Kasserer: Grete Gravaune Tlf. 72 42 43 35 / 93 63 99 87Storsal pyntet til fest


Overrekkelse av utstoppet jerv


Storsal pyntet til fest17 Mai Peisestua
 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb