Reiseliv / Bedrift
LightWeb
LightWEB

Bedrifter, reiseliv 1    Bedrifter, reiseliv2       Oppvekst, kirke, kultur    Tjenesteyting øvrig       Lag og foreninger   

Lønset barnehage.

Lønset barnehage er en privat foreldreeid barnehage som ligger 22 km vest for Oppdal sentrum.

Det er 20 heldagsplasser på barnehagen som er åpen fra 07.30-16.30.

(Tidligere åpning etter avtale)

Pr. i dag er det 14 barn i alderen 1-5 år med et 5 dagers barnehagetilbud ved barnehagen.

Det er 6 ansatte i ulike stillingsprosenter.

Vi har åpen dag på onsdager fra kl.09.00-15.00. Dette er et tilbud for barn i følge med foresatte.

Barnehagen og skolen på Lønset ligger vegg i vegg , så det er naturlig med et nært samarbeid. Vi har blant annet 7 hele Oasedager i løpet av året der de eldste barnehagebarna er sammen med skolen og samarbeider i ulike grupper med varierende tema ut i fra årstider.


Vi har fått oss en veldig fin gapahuk inne i lysløypa bygd av noen flinke fedre. Gapahuken benytter vi ofte. Det gjenstår nå få utbedringer, som gjør at vi har muligheten til å bruke gapahuken hele dager. Vi har fått lovnad om å sette opp en do, noe vi håper kommer istand i løpet av kort tid. Fuglekarnappet vi har satt opp utenfor et av vinduene i barnehagen, gir gode muligheter for observasjon og læring gjennom året.

Gjennom året skal vi gjennom mange ulike temaer og aktiveter knyttet opp mot rammeplanens 7 fagområder.

Vi har også valgt å fokusere på medvirkning i barnegruppen. Med medvirkning menes det å ta tak i det som rører seg i barnegruppen og ta dette på alvor. Vi ønsker å fokusere på fellesskap, samhandling og omtanke for hverandre. Begrepet medvirkning ble presentert inn mot barnehagen nettopp som et fellesskapsprosjekt, der barna skal kunne evne å jobbe sammen for fellesskapets beste og å komme frem til kunnskap og undre seg sammen.

Barnehagens personale har i den senere tid gjennomført et førstehjelpskurs. Vi har også hatt førstehjelp som tema i hele januar for barna, noe som var svært populært. Nå har vi mange små førstehjelpere i Lønset barnehage.
I februar satser vi på emosjonell intelligens som handler om samarbeid mellom følelser og tanker. Mars/april blir måneder der vi arbeider frem mot barnas kulturfestival.

Lønset barnehage ligger i landlige omgivelser med skogen som naturlig lekeplass.

Vi har også tilgang på ballbinge, gymsal, felles "bibliotek" med skolen og lysløype med gapahuk.

Vi prioriterer å være mye ute og er flink til å bruke nærmiljøet til turer og aktiviteter.

For nærmere informasjon om barnehagetilbudet ved Lønset, ta kontakt med:

Styrer Sonja Furnes

Tlf: 72 42 43 80-Barnehagen.

E-post adresse: lonsetb@oppdal.com

 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb