Reiseliv / Bedrift
LightWeb
LightWEB

Bedrifter, reiseliv 1    Bedrifter, reiseliv2       Oppvekst, kirke, kultur    Tjenesteyting øvrig       Lag og foreninger   

Lønset vevloft    

Lønset vevloft ble stiftet i 2006 og er lokalisert på loftet i Lønset samfunnshus.

Pr i dag er vi 9 medlemmer, og på vevloftet har vi 11 vever.
 
Leder for vevloftet er Gro Aalbu - tlf. 99474476 
 
  
 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb