Reiseliv / Bedrift
LightWeb
LightWEB

Bedrifter, reiseliv 1    Bedrifter, reiseliv2       Oppvekst, kirke, kultur    Tjenesteyting øvrig       Lag og foreninger   

Lønset menighet

 

 

Lønset menighet er en evangelisk-luthersk menighet innen Den norske kirke. Vi er kirke og menighet for Lønset-bygda, lengst vest i Oppdal, på grensen til Sunndal. I Lønset kirke er det som regel gudstjeneste 1. søndag i måneden og i høytidene. Her samles vi i glede og i sorg, - til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. I menigheten foregår det også arbeid for barn, unge, voksne og eldre. Da er ofte Lønset bedehus samlingssted. Alle er hjertelig velkommen!                             
  
                                                         


Sangmøte

 i

Lønset kirke

 

Marta Paulsen taler

Edgar Paulsen synger

Både egne sanger og Jim Reeves-sanger

fredag 16.januar kl 19.30

søndag 18.januar kl 17.00

 

enkel kirkekaffe

gave til menighetens arbeid

 

arr.: Lønset menighetsråd

 

 

 

                                   


Arrangement 2015 – sjå plakatar og annonsar

(Høgmesse inkluderer nattverd)

 

 

 

  4.januar                            Kl 11 Nyttårshøgmesse

 

15.januar                            Kl 19 Songmøte med Marta og Edgar Paulsen

17.januar                            Kl 17 Songmøte med Edgar og Marta Paulsen 

 

Alpha-kurs

i

Peisestua Lønset samfunnshus

 

Uforpliktende introduksjon med servering

 

 

Mandag 26.januar kl 19.30

 

 

Tema: Kristendommen

– usann, uinteressant og irrelevant?

Kristin Sjøvold leder kurset

 

 

1.februar                             Kl 11 Høgmesse/Bibeldagen

 

1.mars                                 Kl 20 Kveldsgudsteneste med årsmøte på Bedehuset

 

3.april Langfredag              Kl 20 Jesu lidingshistorie i ord og tonar

 

6.april 2.påskedag               Kl 11 Høgmesse

 

3.mai                                   Kl 11 Høgmesse Tårnagentar, Bibel til 12 åringar

 

17.mai                                 Kl 11

 

25.mai  2.pinsedag              Kl 11 Høgmesse

 

7.juni                                   Kl 11 Høgmesse

 

5.juli                                    Kl 20 Kveldsgudsteneste

 

2.august                               Kl 11 Høgmesse            

 

6.september                         Kl 13.30 Friluftsgudsteneste i ”Heksagon” ved Vindøla

 

4.oktober                             Kl 11 Høgmesse Presentasjon konfirmantar

 

1.november                          Kl 20 Kveldsgudsteneste

 

29.november                        Kl 13.30 Familiegudsteneste 1.søndag i advent

                                                            Bøker til 2-, 4- og 6-åringar

 

14.desember                         Kl 19.30 Vi syng inn jula

 

24.desember jul’eftan          Kl 13.30 Samling med julekrybbeprosesjon

 

26.desember 2.juledag         Kl 11 Høgmesse                       

Ansatte tilknyttet Lønset menighet:


Øyvind Vognild,          sokneprest, -           mob.: 40691386
Agnar Dørum, kirketjener, -                      mob.: 
Håkon Flaten Håker, organist, -                 mob.: 414 00 262
Thomas Torstrup,  organist, -                    mob: 
Solveig Ovesen Nerhoel, klokker, -             mob.: 415 45 081

Lønset menighetsråd:


Varamedlemmer:
 

 

 
 
Felles kontor og adresse:
Menighetskontoret i Oppdal
Aunevegen 22
7340 OPPDAL
Tlf.: 72 40 42 90
Fax.: 72 40 42 91
post@oppdal.kirken.no
 
Oppdalmenighetenes felles hjemmeside:
http://www.oppdal.kirken.no
 
Bispedømmets hjemmeside:
Bispedømme: Nidaros
Prosti: Gauldal
Fellesråd: Oppdal

 

 

Lønset kirke

 

Lønset kirke er ei rødmalt åttekanta tømmerkirke fra 1863. Den avløste ei korskirke fra 1774, som da var blitt for lita og dårlig. Noe av det gamle inventaret fikk plass i den nye kirka. I middelalderen skal det også ha vært ei lita kirke på Lønset, da på gården Vindal, lenger ut i dalen.

 

Altertavla i Lønset kirke er laget og skåret av bygdekunstnerne Sjur Jamtsæter og Ole Moene. De har også utført det øvrige treskjærerarbeidet i kirka. Ole Moene var en treskjærere med europeisk ry og har utført en mengde fantastiske arbeid. Han var spesielt dyktig med linjeføring og deltaljer i det lille formatet.

 

I årene 1920 til 1960 var korset i altertavla erstattet av Mikael Hoels store maleri av Jesu oppstandelse. Dette maleriet henger nå på sørveggen i kirka.

 

Sommeren og høsten 2009 ble tårnet på kirka pusset opp. Råtent treværk ble erstattet, spiret fikk ny sink-kledning og vindfløya ble satt i stand og malt i opprinnelige farger. Det kom også opp flaggstang ved kirka. Sommeren 2011 ble kirka malt.Malinga ble gitt som gave til kirka fra Haldor Strand. Malingsarbeidet ble finasiert med pengegaver fra Lønsets innbyggere. 


Det arbeides med å utvide både kirkegården og parkeringsplassen. Ny inredning i sakristiet er på gang. Nytt høyttaleranlegg er instalert. Behovet for nytt servicebygg med toaletter er også stort. Oppdal kirkelige fellesråd arbeider for tiden med disse sakene.  

 

Velkommen til å besøke den vakre kirka vår! 

 

 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb